Posted by: bloc  On: 18/06/2011

Cenhadaeth bloc

Gweithredu o Gymru fel canolbwynt ryngwladol i feddylwyr, gwneuthurwyr, cynhyrchwyr a phobl greadigol o bob math sy’n gwneud defnydd creadigol o dechnoleg. Mae bloc wedi bod yn brif hyrwyddwyr y dechnoleg greadigol yng Nghymru ers dros 12 mlynedd ac, yn rhinwedd hynny, yn gyfrifol am drefnu cyfres o ddigwyddiadau, gwyliau, comisiynau a phrosiectau ymchwil arloesol.

 

Mae bloc yn amlygu, yn archwilio ac yn cynnig her i dechnoleg sy’n arloesi ym meysydd celfyddyd, busnes a chymdeithas, ac yn gwneud hynny drwy weithio mewn partneriaeth ag ystod eang o bartneriaid.

 

Mae bloc yn creu cyfleoedd i siarad, amau, ailfeddwl a dychmygu … cymerwch olwg ar y rhaglen i weld beth sydd ar y gweill.

 

Pob pythefnos mae bloc yn dosbarthu e-gylchlythyr sy’n rhoi newyddion, hysbysu digwyddiadau ac yn cynnig y cyfleoedd creadigol mwyaf cyffrous sydd gennych chi, bloc a gweddill y byd i’w cynnig yn y maes.

 

Mae bloc yn ddiolchgar iawn am yr arian a’r gefnogaeth hael y mae’n ei dderbyn oddi wrth Gyngor Celfyddydau Cymru, Canolfan Gelfyddydau Chapter, Prifysgol Glyndŵr, Cyngor Sir Powys, Llywodraeth Cynulliad Cymru a’r Undeb Ewropeaidd.