bloc // April 18, 2011

Symposium Aml-Blatfform 2010 ⁄⁄

Outline:

Dewch i rwydweithio a meddylwyr blaengar, a gwrando ar siaradwyr o`r safon uchaf sy`n cynnwys – Dan Hon, SIX TO START; Justine Potter, SAVVY PRODUCTIONS; Tim Wright, Cynhyrchydd Croes-Blatfform; Sarah Clay, BBC VISION

Pwy Ddylai Fynychu? – Unrhywun sy`n gweithio yn y diwydiannau cyfryngau creadigol.

Dim ond £50 am y diwrnod gan gynnwys TAW a lluniaeth.

Media Archiving Seminar

Seminar Gyrfaoedd ym Myd Archifo Cyfryngol

Date: 24 Chwefror 2010

Outline:

Allet ti fod yn Reolwr Archif Cyfryngol?

Beth yw’r swydd?

Hoffet ti newid dy lwybr gyrfa, ail-hyfforddi efallai?

Seminar rhyngweithiol a llawn gwybodaeth am yr amryw gyfleon a llwybrau gyrfaol sydd ar gael o fewn y sector archifo clyw-weledol. Mae’n bosib iawn y gall y prynhawn yma newid eich bywyd!

Bydd yr arbennigwyr ar gael ar y diwrnod o – Focal International; BBC Cymru; S4C; ITV Cymru; Archif Sgrîn a Sain Genedlaethol Cymru; Skillset

Pwy ddylai fynychu? – Pobl broffesiynol sydd â diddordeb mewn ail-hyfforddi fel rheolwyr archif cyfryngol (bydd nifer cyfyngedig o lefydd ar gael ar gyfer myfyrwyr a graddedigion)

Digwyddiad AM DDIM yw hwn ond mae`n rhaid cofrestru.

Y seminar hwn fydd y cyntaf mewn cyfres o ddigwyddiadau a chyfleon ym maes Rheoli Archif Cyfryngol yn ystod 2010 ´ ewch i www.cyfle.co.uk i gofrestru nawr er mwyn derbyn cylchlythyr Cyfle a sicrhau na fyddwch yn colli’r cyfle.

Office for rent

Swyddfa yw osod

Outline:

123 Bute St Cardiff Bay

Swyddfa ac oriel 2,000 tr2 yng nghanol bwrlwm Bae Caerdydd, yr ydym yn edrych am denant 2-3 flynedd, mae yna bosibilrwydd o rhanu y swyddfa i ddwy uned.

Am fwy o fanylion cysylltwch a gwionprydderch@googlemail.com

029 2048 4886