bloc // April 18, 2011

Swyddog Datblygu ⁄⁄

Outline:

Sefydlwyd yn 1984; wedi ei leoli ym Mae Caerdydd. Mae Cymdeithas Celfyddydau Menywod yn anelu at ddatblygu cyfleoedd creadigol i fenywod o fewn y celfyddydau. Mae`r ymddiriedolaeth yn darparu prosiectau Cymunedol a Chelf Ddigidol ac yn trefnu amrywiaeth o arddangosfeydd a digwyddiadau yn ystod y flwyddyn.

Cymdeithas Menywod Cymru yn chwilio am unigolyn profiadol gyda dealltwriaeth o`r sector gelfyddydol ar gyfer y swydd:

Swyddog Datblygu
Oriau: 15 awr bob wythnos
Cyflog: £17,154 pro rata (Graddfa Llywodraeth Leol 4, pwynt 19) a 6% o gyfraniad at bensiwn.

Cyfrifoldebau
Cynorthwyo â chyfrifoldebau am reolaeth, datblygiad a chyfeiriad y Gymdeithas, o dan oruchwyliaeth y Rheolwr Datblygu ac ar ran y Bwrdd o Ymddiriedolwyr

Os am dderbyn ffurflen gais, Swydd Ddisgrifiad llawn a Manylion Personol, cysylltwch â WAA.
E-bost: info@womensarts.co.uk
Ffôn: 02920 487850
Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: dydd Gwener 19eg Rhagfyr