bloc // April 18, 2011

Pennaeth Cyllid a Gweinyddol, A/Ll (tua £30,000 a buddion) ⁄⁄

Outline:

Rydym am gyflogi Pennaeth Cyllid a Gweinyddol a fydd yn gyfrifol am reoli a chynllunio cyllid, adnoddau dynol a gweinyddu’r cwmni /elusen.

Byddwch wedi ymrwymo i hyrwyddo rheolaeth a chynllunio ariannol o ansawdd da o fewn Safle; byddwch yn berson cyllid profiadol sy’n dda gyda ffigurau a sut i’w dehongli; byddwch yn un sy’n gwneud yn dda gyda phobl a bydd gennych brofiad o reaoleth linell. Byddwch yn gyfarwydd ag ymarfer da yn nhermau rheoli adnoddau dynol; bydd gennych ddiddordeb mewn datblygu systemau a all gefnogi anghenion Safle heb fod yn or-gymhleth nac yn faich gweinyddol. Byddwch yn un all reoli newid a bydd gennych ddealltwriaeth o sut i gynllunio a rheoli newid. Byddwch yn un da am ysgogi a symbylu’ch hun, ac yn barod am her.

Er nad yw’n hanfodol, dylai fod gennych ddiddordeb mewn celfyddyd gyhoeddus.

Ar ôl darllen y swydd-ddisgrifiad, os hoffech ragor o fanylion neu sgwrs, ebostiwch Wiard Sterk (wiard.sterk@safle.com) neu Frances Medley (frances.medley@safle.com). Os hoffech fersiwn Word o’r ffurflen gais ebostiwch Nina Ellis (nina.ellis@safle.com).

Sylwer mai’r dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 28 Chwefror 2009 ac y cynhelir cyfweliadau yng Nghaerdydd ddydd Mawrth 10 Mawrth 2009.