bloc // April 18, 2011

MAE SAFLE YN ARGEISIO I FYNI AT TRI AELODAU BURDD DYNAMIG ⁄⁄

Outline:

Sefydlwyd Safle yn Ebrill 2007 fel y corff datblygu strategol ar gyfer celfyddyd mewn mannau cyhoeddus, gan ganolbwyntio’n bennaf ar Gymru, a hynny o fewn safbwynt rhyngwladol.

Mae Safle wedi ymrwymo i godi proffil celfyddyd yn yr amgylchedd adeiledig ac i ddatblygu a gweithredu prosiectau arloesol gydag artistiaid ym mhob math o sefyllfaoedd cyhoeddus, gan adeiladu ar y gwaith a gyflawnwyd dros ugain mlynedd a mwy gan ei ragflaenwyr, Cywaith Cymru a CBAT, Asiantaeth y Celfyddydau ac Adfywio.

Rydym yn wynebu cyfnod o newid sylweddol wrth inni ailganolbwyntio ein gweithgareddau craidd a chyflwyno model busnes newydd, gan geisio sicrhau ein bod yn gorff bywiog a chynaliadwy wrth inni symud ymlaen i gyd-destun newydd sy’n llawn her.

I helpu Safle i roi’r newidiadau cyffrous hyn ar waith rydym yn chwilio am Aelodau newydd i’r Bwrdd, a fydd yn meddu ar y sgiliau a’r profiad i helpu llywio’r corff drwy’r tair blynedd nesaf. Mae Safle wedi ymrwymo i arferion busnes a rheoli cwmni da a gall gynnig cyfle i aelodau’r bwrdd wneud gwahaniaeth go iawn i ddatblygu’r seilwaith ar gyfer celfyddyd yn y byd cyhoeddus yng Nghymru.

Ymrwymiad gwirfoddol yw hwn, er yr ad-delir treuliau am fynychu cyfarfodydd.

For more information please visit our website www.safle.com or contact Fran Medley or Wiard Sterk on 0845 241 3684 / info@safle.com. Applications should be in the form of a letter outlining your experience and interest in joining the board addressed to Harry James, Chair c/o our Cardiff Office – deadline 31 March 2009.