bloc // April 18, 2011

Hysbyseb swydd ⁄⁄

Outline:

Mae Breaking Barriers Community Arts (BBCA) yn recriwtio tair swydd newydd i fynd â’r corff storïa digidol yma i lefel newydd. Mae Coalfields Regeneration Trust newydd roi cyllid ar gyfer y swyddi hyn a ddaw i ben ym mis Mawrth 2012. Rhan o rôl y swyddi hyn, fodd bynnag, ydi ymorol am ddichonoldeb hirdymor y corff a fydd yn arwain yn y pen draw at estyn y swyddi.

Rheolwr Prosiectau a fydd yn gyrru datblygu BBCA yn ei flaen i fod yn fenter gymdeithasol hunangynhaliol. Hyd at £24,000 pro rata. I ddechrau tridiau’r wythnos, yn codi’n bedwar diwrnod yr wythnos o fis Ebrill 2011 ymlaen

Gweinyddwr Technegol ´ rhywun sy’n ymorol am ragoriaeth prosiectau BBCA trwy fod yn dra chyfarwydd â TG Mac. Hyd at £19,000 pro rata. Un diwrnod yr wythnos

Swyddog Gweinyddol a Chyllid i redeg corff effeithlon ac effeithiol. Hyd at £16,000 pro rata. Deuddydd yr wythnos

Mae gwybodaeth a ffurflen gais ar gael o http://switch.uk.com/breakingbarriers.aspx

Dyddiad cau dychwelyd ceisiadau: dydd Gwener 20 Awst 2010. Cyfweliadau 1af ´ 3ydd Medi.