bloc // April 18, 2011

Helfa Gelf: Galw am Artistiaid Newydd! ⁄⁄

Outline:

Cynhelir yr ail achlysur stiwdios artistiaid agored blynyddol o Fedi’r 29 hyd Hydref y 14 2007. Yn dilyn llwyddiant ysgubol digwyddiadau`r llynedd trwy Gonwy ym Mai, mae Helfa Gelf yn ehangu i gynnwys Sir Ddinbych eleni.

Y llynedd roedd amrywiaeth eang o waith celf weledol, yn cynnwys gwaith print, peintio, darlunio, cerflunwaith, ffotograffiaeth, cerameg a llawer iawn mwy. Y mae’n gyfle cyffrous i ymwelwyr nid yn unig i weld lle a sut y mae artistiaid yn gweithio ond hefyd i brynu’n uniongyrchol oddi wrth y gwneuthurwyr. Yn o gystal â’r Stiwdios Agored, caiff arddangosfeydd o’r gwaith eu gweld mewn amryw o leoliadau yng Ngogledd Cymru trwy’r haf, gan gynnwys Theatr Clwyd a’r Academi Frenhinol Gymreig, Conwy.

Dylai artistiaid Conwy a Sir Ddinbych sy’n chwilio am y cyfle perffaith i hyrwyddo a gwerthu eu gwaith gysylltu â thîm yr Helfa Gelf.

Am ffurflen gais, cysylltwch â’r canolbwynt gwybodaeth – yr Academi Frenhinol Gymreig, Lôn y Goron, Conwy – 01492 593413. Am ymholiad cyffredinol cysylltwch â Gwasanaeth Celf Conwy ar 01492 575572 neu Gwasanaeth Celf Sir Ddinbych ar 01824 708216.