bloc // April 18, 2011

Cyfle yn Safle ⁄⁄

Outline:

Mae Harry James, cadeirydd cyntaf Safle, yn sefyll i lawr ar ol arwain yr cyfundrefn trwy yr blynyddodd sefydlu ac fellu mae Bwrdd yr Ymddiriedolwr yn chwilio am Gadeirydd newydd i cynorthwyo’r cwmni trwy ei gyfnod datblygu nesaf.

Bydd gan yr ymgeisydd cywir weledigaeth strategol a sgiliau arweinyddol, barn annibynnol ynghyd â’r gallu i feddwl yn greadigol. Bydd e/hi yn meddu ar wybodaeth eang a gan dealltwriaeth o’r materion s’yn gysylltiedig â dylanwadu’n greadigol ar amgylchedd adeiledig a gwledig Cymru, yn ogystal ag yn y DU ac yn rhyngwladol.

Nid oes tâl i’r Cadeirydd, ond ad-dalwyd costau rhesymol.

Am wybodaeth pellach cysylltwch a Dafydd Meredith ar 0845 241 3684.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw Dydd Gwener, 25fed Fedi 2009.