bloc // April 18, 2011

Cadeirydd Bwrdd yr Ymddiriedolwyr ⁄⁄

Outline:

Safle yw un o’r cyrff celfyddydau cyhoeddus mwyaf ym Mhrydain ac mae’n derbyn cefnogaeth arianol gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Chyngor Dinas Caerdydd. Bydd gan yr ymgeisydd cywir weledigaeth strategol a sgiliau arweinyddol, barn annibynnol ynghyd â’r gallu i feddwl yn greadigol. Bydd e/hi yn meddu ar wybodaeth eang a gan dealltwriaeth o’r materion s’yn gysylltiedig â dylanwadu’n greadigol ar amgylchedd adeiledig a gwledig Cymru, yn ogystal ag yn y DU ac yn rhyngwladol.
Nid oes tâl i’r Cadeirydd, ond ad-dalwyd costau rhesymol.

Am wybodaeth pellach ewch i’r wefan www.safle.com neu cysylltwch a Dafydd Meredith ar 0845 241 3684.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw Dydd Llun, 10fed Awst 2009.