bloc // April 18, 2011

PROSIECT EHANGU`R SAIL ⁄⁄

Outline:

PROSIECT EHANGU`R SAIL

Swyddi Rhan-amser Dros Dro

Rydym am benodi tri animateur a fydd yn helpu i ddatblygu`r Fforwm trwy ei gyfnod nesaf. Tair swydd ran-amser, y tair â 72 awr o waith dros dri mis, yn cryfhau rhwydwaith y Fforwm. Darperir hyfforddiant, cymorth a mentoriaid.

Cliciwch yma i gael swydd-ddisgrifiad

Cliciwch yma i gael manyleb y person

Cliciwch yma i gael ffurflen gais

Rhaid anfon ceisiadau wedi`u cwblhau ar-lein i application(at)powysartsforum.org.uk erbyn 31ain Gorffennaf. Byddwch yn derbyn e-bost cadarnhau, sef eich prawf ein bod wedi derbyn eich cais. Cynhelir cyfweliadau mewn lleoliad canolog ym Mhowys Ddydd Gwener Awst 13eg a byddwn yn disgwyl i`r ymgeiswyr llwyddiannus ddechrau cyn gynted â phosibl ar ôl eu penodi.

Cynhadledd 2010

Fe fydd Cynhadledd Undydd gyntaf oll y Fforwm yn cael ei chynnal yng Ngwesty Cwm Elan Ddydd Sadwrn, 12fed Mehefin 2010. Fe fydd yn canolbwyntio ar y cyfleoedd y tu hwnt i Bowys ar gyfer artistiaid, yn ogystal â helpu i adeiladu rhwydweithiau a fydd yn cryfhau ein gallu i fanteisio ar gyfleoedd o`r fath.

Mae Gweithgor bach o aelodau`r Fforwm yn cynorthwyo â chynllunio`r gynhadledd, a gallwch chi fynd i dudalen ein Cynhadledd i gael y wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau.

Mynd i Dudalen y Gynhadledd…

Gallwch chi hefyd gyfrannu eich syniadau eich hun trwy ymaelodi â`r Fforwm ac ymuno â`r ddadl ynglŷn â`r Gynhadledd ar ein negesfyrddau.

Mynd i Dudalen yr Aelodau …

SŴN 2010 : Free music industry daytime sessions open to all…

Sesiynau diwydiant cerddoriaeth yn ystod y dydd. Rhad ac am ddim ac agored i bawb

Outline:

Mae SCG yn gweithio ochr yn ochr â Sŵn eto eleni ac fel rhan o’r ŵyl, rydym yn cyd-drefnu llawer o’r sesiynau dydd. Bydd y cwbl yn digwydd ar ddydd Gwener 22ain Hydref 2010 a dydd Sadwrn 23fed Hydref 2010 yng Nghanolfan Gelfyddydol Chapter, Caerdydd. MYNEDIAD AM DDIM.

Archebwch eich lleoedd ar gyfer y sesiynau, yn cynnwys:

Cerddoriaeth fyw – beth sydd angen ei newid? Trafodaeth banel fywiog sy’n gofyn am eich syniadau ynglŷn â sut y gallai’r sîn cerddoriaeth fyw weithio’n fwy effeithiol.

Eisiau chwarae mwy o sioeau byw? Yn Going Live! bydd cyfle i wrando ar asiantiaid a hyrwyddwyr a fydd yn rhannu awgrymiadau a syniadau.

The Ballad of Britain ´ bydd gwahoddedigion arbennig yn ymuno â Will Hodgkinson wrth iddo drafod ei lyfr a’i syniadau diweddaraf ynglŷn â cherddoriaeth werin a Chymru.

Mae Richard Parfitt wedi gwerthu mwy na miliwn o recordiau, wedi cyd-ysgrifennu gyda Duffy, wedi chwarae yn yr holl brif wyliau ac ar hyn o bryd mae’n Uwch Ddarlithydd Cerddoriaeth Fasnachol ym Mhrifysgol Spa Caerfaddon. Mae Richard yn cyflwyno `Music and the Mythic Image` yn Sŵn.

Mae Lamacq yn ôl. Gyda’i sach lythyrau. Rydym wrth ein bodd fod y darlledwr enwog Steve Lamacq yn dychwelyd i Sŵn – ac yn agor gwerth wythnos o bost ac yn trafod sut y mae’n dewis y gerddoriaeth y mae’n ei chwarae ac yn ei hyrwyddo.

Hefyd, mae Ignite Cardiff wedi ymuno â Swn i ddod â digwyddiad â naws gerddorol i Chapter. Gweler www.ignitecardiff.net i gael manylion o’u digwyddiad arbennig.

Cliciwch YMA i gael manylion.

Tocynnau cyfyngedig ar gael. Archebwch drwy e-bostio hello@welshmusicfoundation.com.