bloc // April 18, 2011

offeryn digidol ar rwydwaith i chwarae gydag ef ⁄⁄

Outline:

Mae wastad lle i gyfathrebu ar y rhyngrwyd rhwng celfyddydau meddalwedd. Gall celf ddigidol fod yn rhan o fyd y gemau yn ogystal ag yn rhan o seicoleg, ymarfer a ffurfiau celf traddodiadol. Mae`n amser cyffrous ym myd meddalwedd a thechnoleg, i ddatblygwyr ac artistiaid fel ei gilydd. Mae Zachary De Santos yn aelod o gymuned gynyddol o Dechnolegwyr Creadigol yng Nghymru sy’n dyheu am ddangos rhywbeth i’r cyhoedd wrth iddo ddilyn ei nod o greu gwell dealltwriaeth o’r posibiliadau sydd o fewn ein cyrraedd.

Ar 18fed Tachwedd 2010 dewch i weld y gwaith yn Oriel Dafydd Hardy yng nghyd-destun yr arddangosfa bresennol; Dafaden Ddrwg Dannedd Gosod 2 gan Gethin Wavell.

Y canolbwynt fydd pad cyffwrdd/cŵyr cannwyll hybrid ac mae’n cyflwyno darn o gelf sonig i’r gwrandäwr ei chwarae. Bydd yr artist mewn cysylltiad â’r arddangosfa ac yn ei monitro o’i gartref ym Mhen Llŷn felly mae’n bosib y cewch adborth personol ganddo yn ystod y dydd.

Ewch i http://sonicport.net/ i gael rhagor o wybodaeth

Cysylltwch â

Zachary De Santos

http://sonicport.net/

Gwasanaethau ac ymholiadau ´ ffoniwch: 0845 467 9272 Llun-Gwe 9am-5pm