bloc // December 10, 2012

Gorffennol Digidol ⁄⁄

Mae Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru yn eich gwahodd i fynychu cynhadledd yn Neuadd y Sir, Trefynwy.

Gorffennol Digidol 2013

Technolegau newydd ym meysydd treftadaeth, dehongli ac estyn-allan

20fed a 21ain Chwefror 2013

Neuadd y Sir, Trefynwy.

MAE COFRESTRU NAWR AR AGOR

Y themâu eleni yw ‘Setiau Data Digidol: Trin, Lledaenu ac Archifo’ a ‘Twristiaeth Treftadaeth’.

Ymhlith y siaradwyr sydd wedi’u cadarnhau mae:

Justin Albert (Cyfarwyddwr yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yng Nghymru) – Anerchiad Agoriadol.

David Penberthy a Dr Kate Roberts (Cadw) – Teitl i’w gadarnhau

Mike Postons (3Deep Media) – Delweddu Arforol: prosiect Scapa Flow.

Matt Chilcott (Grŵp Budd Cymunedol CMC²) a Ray Howell (Canolfan De Cymru ar gyfer Ymchwil Hanesyddol a Rhyngddisgyblaethol) – Treftadaeth Ddigidol, Twristiaeth ac Ymchwil Hanesyddol.

Andrew Kerry Bedell (Ymgynghorwyr KB) – Ffonau Clyfar – ai dyma ddyfodol dehongli treftadaeth?

Dr Erik Champion (Prifysgol Aarhus) – A all y gorffennol ac a all hanes gael eu rhannu?

Gary Tuson (Archifdy Gwent) – Diogelu Digidol – Gwaith Cyngor Archifau a Chofnodion Cymru.

Greg Downing (Stiwdios XRes) – Ffotograffiaeth gigapicsel.

Cost cofrestru am y ddau ddiwrnod yw £55, gan gynnwys cinio a lluniaeth ar y ddau ddiwrnod.

Gan fod nifer y lleoedd yn gyfyngedig, fe’ch cynghorir i gofrestru’n gynnar

Cofrestrwch ar-lein:

http://www.rcahmw.gov.uk/HI/CYM/Ein+Gwasanaethau/Estyn-allan/

http://www.gorffennoldigidol2013.blogspot.co.uk/