bloc // April 18, 2011

e-Fusnes i Gymru 07 ⁄⁄

Date: 23 Hydref 2007

Outline:

Ymwelwch ag e-Fusnes i Gymru 07 yn Llandudno i gael gweld yn uniongyrchol sut y gall eich busnes ddod yn fwy cryf a phroffidiol drwy roi`r dechnoleg newydd ar waith i chi.

Mae`r digwyddiad di-dâl hwn, wedi`i drefnu gan Lywodraeth Cynulliad Cymru, yn dwyn ynghyd arbenigwyr o`r sectorau cyhoeddus a phreifat I ddangos sut y gallwch ennill y fantais gystadlu hollbwysig honno drwy ddefnydd effeithiol ar dechnoleg gwybodaeth a chyfathrebu (TGC).

Rydym wedi llunio rhaglen gyffrous o areithwyr cyweirnod, seminarau, arddangosiadau ymarferol ac arddangosfeydd ar y pynciau y dywedsoch wrthym eu bod yn bwysig i`ch busnes . Dysgwch sut i ledu eich cyrhaeddiad marchnata bydeang, cwtogi ar gostau cyfathrebu, gwarchod eich hun rhag twyll ar-lein, a dewch I gael gwybod am dechnolegau newydd sbon a allay weddnewid y ffordd y gwnewch fusnes.

Mae lleoedd yn brin yn e-Fusnes i Gymru 07, felly trefnwch eich lle chi heddiw. Am ragor o wybodaeth, ewch i: http://www.welshevents.com/ebusinessforwales neu ffonio 029 2036 8408.