bloc // April 18, 2011

Delweddaeth ⁄⁄

Outline:

Mae Delweddaeth yn helpu pobl i ddeall data a phrosesau cymhleth. Mae ´Delweddaeth” yn golygu portreadu delweddau realistig neu hanfodol sy’n cynrychioli set data gwaelodol. Gall y set data a gynrychiolir fod yn gynnyrch mesuriadau corfforol y byd go-iawn, neu fe all fod yn gynnyrch model cyfrifiadol. Mae technolegau delweddu yn cryfhau gwybodaeth y cynnwys mewn mathemateg, gwyddoniaeth a pheirianneg o fewn prifysgolion, busnesau ac asiantaethau’r llywodraeth.

Gall gwybodaeth weledol hefyd wella cryn dipyn ar gynhyrchiant. Erbyn hyn gall defnyddwyr edrych ar lawer iawn o ddata, cymhathu gwybodaeth yn gyflym o sawl ffynhonnell, rhesymu gydag ef, ei ddeall a chreu gwybodaeth newydd sy’n seiliedig arno. Gyda’r darlun gweledol cywir, gall pobl wneud penderfyniadau gwell, ynghynt, gyda mwy o wybodaeth wrth gefn.

Rhith-amgylcheddau mewn Meddygaeth ´ Posibiliadau Cyfredol ac yn y Dyfodol

Mae’r byd meddygol yn darparu cyfleoedd rhagorol ar gyfer cymhwyso graffeg gyfrifiadurol, delweddaeth, a rhith-amgylcheddau, gyda’r potensial i helpu i wella gofal iechyd a dod â buddion i gleifion. Mae cymwysiadau posib yn cynnwys offer addysgol anatomegol; cymhorthion diagnostig; rhith-awtopsïau; cymhorthion cynllunio; hyfforddiant sgiliau; a realiti wedi’i hehangu’n gyfrifiadurol. Bydd y dasg yma yn darparu arolwg cynhwysfawr o’r diweddaraf yn y maes cyffrous hwn. Bydd enghreifftiau o brojectau ymchwil a gynhelir yn yr Ysgol Gyfrifiadureg yn cael eu cyflwyno, gan gynnwys Dynwaredwr Twll Nodwydd Delweddol (Bangor Image Guided Needle Puncture Simulator – BIGNePSi), ac offer realiti cymysg ar gyfer addysgu anatomegol.

Cynrychiolaeth Weledol (Alan Summers)

Mae arddangos gwybodaeth mewn modd gweledol yn faes deinamig sy’n esblygu trwy’r adeg oherwydd y datblygiadau buan mewn cyfrifiant graffegol a thechnolegau arddangos digidol. Tra bod delweddaeth wedi elwa o ddatblygiadau technolegol, mae cyfleu gwybodaeth yn ddi-werth os yw’r gynulleidfa arfaethedig yn camddehongli neu’n methu uniaethu â’r gynrychiolaeth weledol. Mae cyfathrebu gwybodaeth gymhleth mewn modd gweledol yn dibynnu ar ddamcaniaeth dylunio a dealltwriaeth o’i brif flociau adeiladu ar gyfer unrhyw system er mwyn bod yn hygyrch a defnyddiadwy. Mae’r cyflwyniad yma yn gymorth i ddatblygu systemau cynrychiolaeth weledol trwy gyflwyno damcaniaethau dylunio sylfaenol a datblygu dealltwriaeth o gyfathrebu gweledol.

Un Ymateb i Delweddaeth

  1. I bow down hublmy in the presence of such greatness.