beth // July 11, 2011

Prosiect Gwylwyr Arfordir ⁄⁄

Mae Bloc wedi comisiynu Kitchen Budapest i wireddu gwaith tir arbrofol, dros dro, seiliedig ar amser, mewn amgylchedd heriol ar arfordir Gorllewin Cymru, gan godi’r cwestiwn ‘beth sy’n digwydd i’r rhyngrwyd pan fydd yn cwrdd â’r arfordir?’ Mewn ymateb, yn ystod  cyfnod preswyl 3 diwrnod yn Sir Benfro, bydd Kitchen Budapest yn creu Prosiect Gwylwyr Arfordir. www.coastwatchproject.kibu.hu
Yn ystod y cyfnod preswyl, bydd Kitchen Budapest yn rhedeg gweithdy ymchwil a datblygu cydweithredol ar yr arfordir i greu ‘munud unigryw i siarad, amau, ailfeddwl a dychmygu ein defnydd o dechnoleg yn y dyfodol ar arfordir Cymru gan wireddu ‘y robot darluniol rhyngweithiol cyntaf erioed yng Nghymru ar y traeth’.  Mae bloc wedi gwahodd grŵp o feddylwyr, cynhyrchwyr, gwneuthurwyr a thechnolegwyr o Gymru i’r digwyddiad hwn  hello@bloc.org.uk
Mae bloc yn ddiolchgar i Gyngor Celfyddydau Cymru, y Loteri Genedlaethol a Llywodraeth Cynulliad Cymru am eu cefnogaeth