bloc // April 18, 2011

Cais am artistiaid a pherfformwyr: ECO PANTO ⁄⁄

Outline:

Perfformiadau yn ystod hanner tymor Pasg ( diwedd mis Ebrill) 2011.
Dyddiad cau ´ Chwefror 22 2011.

Mae arnom ni angen syniadau artistiaid, cerddorion, dawnswyr a pherfformwyr proffesiynol ar gyfer ein Pantomeim newydd sbon.

Bydd Theatr Cynefin yn perfformio’r darn hwn mewn labyrinth rhyngweithiol yn un o goedwigoedd Gogledd Cymru. Bydd y perfformwyr yn mynd i’r afael â’r dirwasgiad ac effaith amgylcheddol ein diwylliant materol ´ drwy gyfrwng pantomeim!

Mae arnom ni angen eich syniadau ar gyfer gosodiadau neu berfformiadau rhyngweithiol newydd sy’n ymateb i’r themâu yn y canllawiau.
Bydd yr artistiaid yn derbyn cyfran o elw’r swyddfa docynnau.
Yn ogystal rydym yn gofyn i’r artistiaid ddarllen ein canllawiau ac ymweld â’r safle os ydi hynny’n bosib.

Cysylltwch â Megan am mwy o wybodaeth a canllawiau.
Hefyd e-bosito eich cais i Megan
megb1978@hotmail.com

Mae’r prosiect yma wedi derbyn cefnogaeth gan Gyngor y Celfyddydau a Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy.