bloc // July 22, 2013

Machynlleth Mini Maker Faire ⁄⁄

Mae bloc yn falch o gyhoeddi fod y Ffair Gwneuthurwyr Bychan yn dod i galon Cymru wledig.
Cynhelir Ffair Gwneuthurwyr Bychan Machynlleth, unig Ffair Gwneuthurwyr Cymru, yn y Ganolfan Dechnoleg Amgen (CAT) ddydd Sadwrn 28ain o Fedi 2013 o 10am i 4pm, ac fe’i cyflwynir gan bloc.
Bwriad Ffair Gwneuthurwyr Bychan Machynlleth yw ysbrydoli a denu’r gwneuthurwyr, y cynhyrchwyr a’r technolegwyr gorau o bob cwr o Gymru ac ymhellach ac elwa ar y diwylliant DIY sy’n datblygu yng nghefn gwlad. Bydd nifer helaeth o stondinau llawn dyfeisiau ymarferol wedi’u lleoli yn adeilad hardd Sefydliad Cymru ar gyfer Addysg Gynaliadwy (WISE) yn CAT.

http://www.makerfairemachynlleth.com/

Noddwyd gan:

Ariannwyd gan:

Partneriaid: