bloc // July 22, 2013

Ffair Gwneuthurwyr Bychan Machynlleth: Galwad Swyddogol am Wneuthurwyr 2013 ⁄⁄

Mae bloc yn falch o gyhoeddi fod y Ffair Gwneuthurwyr Bychan yn dod i galon Cymru wledig ac mae ein Galwad am Wneuthurwyr ar agor.
Cynhelir Ffair Gwneuthurwyr Bychan Machynlleth yn y Ganolfan Dechnoleg Amgen (CAT) ddydd Sadwrn 28ain o Fedi 2013 o 10am i 4pm, ac fe’i cyflwynir gan bloc.
Bwriad Ffair Gwneuthurwyr Bychan Machynlleth yw ysbrydoli a denu’r gwneuthurwyr, cynhyrchwyr a thechnolegwyr gorau o bob cwr o Gymru a thu hwnt ac i elwa ar y diwylliant DIY sy’n datblygu yng nghefn gwlad. Bydd nifer helaeth o stondinau llawn dyfeisiau ymarferol wedi’u lleoli yn adeilad hardd Sefydliad Cymru ar gyfer Addysg Gynaliadwy (WISE).
Bydd y Ffair Gwneuthurwyr yn ffenestr siop i waith anhygoel gwneuthurwyr o bob cefndir ac oedran – unrhyw un sy’n cofleidio ysbryd DIY (neu gydweithio). Ffair Gwneuthurwyr Bychan Machynlleth yw’r unig Ffair Gwneuthurwyr yng Nghymru a gwahoddir Gwneuthurwyr i gyfranogi ynddi.

I gael rhagor o fanylion ac i lenwi ffurflen gais ar-lein ewch i http://www.makerfairemachynlleth.com/

Dyddiad cau Dydd Gwener 30 Awst 2013.

Image : Agnes, the knitting robot

Noddwyd gan:

Ariannwyd gan:

Partneriaid: