bloc // December 3, 2012

Cydweithio Arlein & Crefftau Digidol ⁄⁄

Trafodaeth bloc y gogledd

Dydd Gwener 14eg o Ragfyr, 1-3yh

Ystafell B108, Prif Adeilad Prifysgol Glyndŵr, Campws Wrecsam, LL11 2AW

Bydd crefftwyr wedi comisiynu, Louise Christie, Wendy Leah Dawson, Peter Hathaway a Simon Proffitt ac arbenigwr yn y maes Dr Justin Marshall, yn trafod eu casgliadau ar ôl 3 mis o gydweithio arlein ac yng ngweithdy 3D Prifysgol Glyndŵr. Cyfle i drafod y manteision a’r cyfyngiadau.

DIGWYDDIAD AM DDIM