Y Pobl - Tim  ⁄⁄

Dr Emma Posey

Cadeirydd // 01544 370603 // emma@bloc.org.uk //

Artist ac awdur yw Emma Posey sy’n canolbwyntio ar effeithiau technoleg ar le. Hi yw Cyfarwyddwraig sylfaenol Bloc. Mae wedi darlithio ac ysgrifennu ar bynciau...

Darllen Mwy

Tessa Elliott

Cydlynydd bloc y Gogledd // tessa@bloc.org.uk //

O gyfarpar safle-benodol mewn amgueddfeydd, ar afonydd ac mewn peiriannau sychu dillad mae cyfarpar technolegol arloesol Tessa Elliott wedi bod yn rhoi syniadau am ryngweithioldeb...

Darllen Mwy

Kathryn Lambert

Arweinydd prosiect // 07918130268 // kathryn@bloc.org.uk //

Bu Kathryn yn gweithio fel comisiynydd, cydweithredwr a churadur technolegol a chelfyddydol ym maes y celfyddydau ers mwy na degawd. Mae hi’n arbenigwraig ar gynhyrchu,...

Darllen Mwy

Beth Charlesworth

Cyfathrebu ar-lein // beth@bloc.org.uk //

Darllen Mwy

Y Pobl - Aelodau'r Bwrdd  ⁄⁄

Mathilde López

Aelod o'r Bwrdd // http://nationaltheatrewales.org //

Mae Mathilde yn gyfarwyddwr theatr ac yn senograffydd, ac ar hyn o bryd yn Gyfranogwr Creadigol yn Theatr Genedlaethol Cymru. Fe gafodd ei hyfforddiant yn...

Darllen Mwy

Paul Granjon

Aelod o'r Bwrdd // paul@zprod.org //

Artist a anwyd yn Ffrainc yw Paul Granjon ac mae’n gweithio gydag electroneg, roboteg, fideo a rhaglennu. Mae’n byw ac yn gweithio yng Nghaerdydd. Mae’n...

Darllen Mwy

Gwawr Cordiner

Aelod o'r Bwrdd //

Mae Gwawr yn Rheolwr Gyfarwyddwr Menter Iaith Sir y Fflint ac yn gyd berchennog ar Siop Lyfrau a Chrefftau Cymraeg yn Ninbych. Magwyd Gwawr yn...

Darllen Mwy

Louise Wright

Aelod o'r Bwrdd // http://britishcouncil.org //

Uwch Gynghorydd, Celfyddydau, Diwydiannau Creadigol a Chyfryngau Newydd y British Council. Ymunodd Louise â’r British Council yn 1997 ac fe’i penodwyd i’w swydd bresennol yng...

Darllen Mwy

Gareth Davies

gareth@moviemogulfilms.com //

Darllen Mwy

Y Pobl - Ymgynghorwyr  ⁄⁄

Simon Mundy

Aelod o'r Bwrdd // sajhmundy@hotmail.com //

Mae Simon Mundy yn fardd, cyfarwyddwr gwyl, darlledwr a chynghorydd polisi diwylliannol. Ef yw Cyfarwyddwr Centre for the Cultural Environment yn yr International Policy Institute,...

Darllen Mwy

Peter Davies

Ymgynghorydd // peter.davies@sunderland.ac.uk //

Ganwyd Peter Davies yn Abertawe ac astudiodd yng Ngholeg Celf Abertawe, Goldsmiths, a’r Coleg Celf Brenhinol. Bu’n dysgu wedyn yn yr UDA yn y School...

Darllen Mwy

Eddie Berg

Eddie.Berg@bfi.org.uk //

Darllen Mwy

Paul Freeman

Darllen Mwy

Michael Tooby

Darllen Mwy

Lucy Kimbell

inbox@lucykimbell.com //

Darllen Mwy

Y Pobl - Arbennig o Ddefnyddiol  ⁄⁄

Carolina Vasquez

carolina@bloc.org.uk //

Artist amlgyfrwng yw Carolina Vasquez. Cyfrwng ei gwaith yw ffotograffiaeth arbrofol, animeiddio llun wrth lun, fideo, sain ac arlunio. Mae ei diddordeb ysol mewn pobl,...

Darllen Mwy

Stafhan Caddick

Cydlynydd Ar-lein //

Mae Stefhan Caddick yn artist celf weledol sy’n byw yng Nghymru. Mae ei waith yn cwmpasu nifer o wahanol ddisgyblaethau gan gynnwys celf weledol, y...

Darllen Mwy