bloc // April 10, 2004

Kathryn Lambert ⁄⁄

Bu Kathryn yn gweithio fel comisiynydd, cydweithredwr a churadur technolegol a
chelfyddydol ym maes y celfyddydau ers mwy na degawd. Mae hi’n arbenigwraig
ar gynhyrchu, rheoli prosiectau a chasglu arian ac wedi hen arfer gweithio gydag
artistiaid, partneriaid, cyrff ariannu a’r cyhoedd.

Kathryn yw Curadur Creadigol folly ers 2005 a hi sy’n gyfrifol am lywio datblygiad
celfyddydol y sefydliad. Mae hi wedi cychwyn a datblygu sawl prosiect fel
Abandon Normal Devices, Portable Pixel Playground a Digital Artists Handbook.
Ar hyn o bryd mae hi’n wrthi’n datblygu polisi artistig newydd ar gyfer 2011 – 14,
sef sefydlu tasglu cenedlaethol ar gyfer cynllun o’r enw Cyfranogaeth Ddigidol
drwy’r Celfyddydau Cyfoes; arbrawf casglu celfyddyd ddigidol. Mae hi wedi
gweithio yn folly (2003 – hyd heddiw) a chyda Chyngor Celfyddydau Lloegr
(2002-05). Bu hi hefyd yn gweithio fel ymarferydd.

Mae Kathryn wedi gweithio ag artistiaid o fri, gan gynnwys
UBERMORGEN.COM, James Coupe, boredomresearch, Andy Best a Merja
Puustinen, The Owl Project, Hamilton a Southern, 8gg, blink, Tob Heys a Robert
Saucier….mae’r rhestr yn faith.

Mae Kathryn wrth ei bodd yn gweithio gydag artistiaid eraill i gyflwyno gwaith sy’n
ysgogi. Weithiau bydd hi’n gweithio y tu allan i’r galeri yng nghefn gwlad a llefydd
eraill heriol, dro arall mae hi ar-lein yn mentro gyda dulliau newydd a chyda ffyrdd
arloesol o gynhyrchu, cyflwyno a rhannu gwaith.