Posted by: bloc  On: 18/06/2011

Cefndir bloc

Daeth bloc i fodolaeth yn 1998 gyda chefnogaeth Janek Alexander a Karen MacKinnon o Ganolfan Chapter. Wedi dechrau fel rhwydwaith fechan a siop siarad broffesiynol ar gyfer artistiaid, dylunwyr, selogion technoleg ac academwyr fe aethpwyd ati i ehangu’r gwaith ac i drefnu digwyddiadau cyhoeddus ar draws Cymru. Dros y blynyddoedd mae bloc wedi cynyddu amlygrwydd pobl greadigol sy’n gweithio gyda thechnoleg yng Nghymru ac yn ryngwladol, ac wedi codi ymwybyddiaeth o ddefnydd a chyfeiriadau newydd yn y maes. Mae bloc yn parhau i gefnogi’r maes pwysig hwn a’i dwf. Mae bloc yn gwmni cofrestredig nid-er-elw.

 

Mae bloc yn ddiolchgar iawn am yr arian a’r gefnogaeth a gafwyd dros y blynyddoedd oddi wrth Gyngor Celfyddydau Cymru, y Cyngor Prydeinig, NESTA (National Endowment of Science, Technology and the Arts), UnLtd, Celfyddydau Rhyngwladol Cymru, Awdurdodau Lleol Blaenau Gwent, Conwy, Ynys Môn, Gwynedd a Phowys, Prifysgolion Glyndŵr, Morgannwg, a Phrifysgol Cymru Casnewydd, Llywodraeth y Cynulliad a Bwrdd yr Iaith Gymraeg.

 

Mae bloc hefyd yn ddiolchgar i’r unigolion, y cyrff a rheolwyr y llefydd cyfarfod niferus y cafwyd y fraint o gydweithio â nhw ac a gymerodd rhan mewn prosiectau a digwyddiadau.