Nick    May 24, 2012

Cynorthwyydd Prosiectau Celfyddydol Datrys: Cynorthwyydd Prosiectau Celfyddydol £14,000 – £16,000 y flwyddyn pro rata yn dibynnu ar brofiad Cytundeb llawrydd 3-6 mis. Tri diwrnod yr wythnos gyda’r dyddiau a’r oriau gwaith i’w trafod. Yn gweithio o Lanrwst, gogledd Cymru. 

Mae cyfleoedd cyfartal yn egwyddor graidd gan Datrys Am fwy o wybodaeth ewch i:  http://datrys.org/job1_c.html Dyddiad Cau: […]

Darllen Mwy

bloc    April 18, 2011

Outline: Ar hyn o bryd mae Cyswllt Celf yn recriwtio Swyddog Datblygu’r Celfyddydau i ymuno â’r tîm staff. Cynigir y swydd am 21 awr yr wythnos, ar gyflog: £24,646 – £26,276 y.f. yn ddibynnol ar brofiad – pro rata (cyflog gwirioneddol: £13,988 – £14,913 y.f.). Bydd deiliad y swydd yn adrodd i Fwrdd Cyfarwyddwyr/Ymddiriedolwyr Cyswllt […]

Darllen Mwy

bloc   

Outline: Mae Breaking Barriers Community Arts (BBCA) yn recriwtio tair swydd newydd i fynd â’r corff storïa digidol yma i lefel newydd. Mae Coalfields Regeneration Trust newydd roi cyllid ar gyfer y swyddi hyn a ddaw i ben ym mis Mawrth 2012. Rhan o rôl y swyddi hyn, fodd bynnag, ydi ymorol am ddichonoldeb hirdymor […]

Darllen Mwy

bloc   

Outline: Mae Harry James, cadeirydd cyntaf Safle, yn sefyll i lawr ar ol arwain yr cyfundrefn trwy yr blynyddodd sefydlu ac fellu mae Bwrdd yr Ymddiriedolwr yn chwilio am Gadeirydd newydd i cynorthwyo’r cwmni trwy ei gyfnod datblygu nesaf. Bydd gan yr ymgeisydd cywir weledigaeth strategol a sgiliau arweinyddol, barn annibynnol ynghyd â’r gallu i […]

Darllen Mwy

bloc   

Outline: Safle yw un o’r cyrff celfyddydau cyhoeddus mwyaf ym Mhrydain ac mae’n derbyn cefnogaeth arianol gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Chyngor Dinas Caerdydd. Bydd gan yr ymgeisydd cywir weledigaeth strategol a sgiliau arweinyddol, barn annibynnol ynghyd â’r gallu i feddwl yn greadigol. Bydd e/hi yn meddu ar wybodaeth eang a gan dealltwriaeth o’r materion […]

Darllen Mwy

bloc   

Outline: Rydym am gyflogi Pennaeth Cyllid a Gweinyddol a fydd yn gyfrifol am reoli a chynllunio cyllid, adnoddau dynol a gweinyddu’r cwmni /elusen. Byddwch wedi ymrwymo i hyrwyddo rheolaeth a chynllunio ariannol o ansawdd da o fewn Safle; byddwch yn berson cyllid profiadol sy’n dda gyda ffigurau a sut i’w dehongli; byddwch yn un sy’n […]

Darllen Mwy

bloc   

Outline: Sefydlwyd Safle yn Ebrill 2007 fel y corff datblygu strategol ar gyfer celfyddyd mewn mannau cyhoeddus, gan ganolbwyntio’n bennaf ar Gymru, a hynny o fewn safbwynt rhyngwladol. Mae Safle wedi ymrwymo i godi proffil celfyddyd yn yr amgylchedd adeiledig ac i ddatblygu a gweithredu prosiectau arloesol gydag artistiaid ym mhob math o sefyllfaoedd cyhoeddus, […]

Darllen Mwy

bloc   

Outline: Sefydlwyd yn 1984; wedi ei leoli ym Mae Caerdydd. Mae Cymdeithas Celfyddydau Menywod yn anelu at ddatblygu cyfleoedd creadigol i fenywod o fewn y celfyddydau. Mae`r ymddiriedolaeth yn darparu prosiectau Cymunedol a Chelf Ddigidol ac yn trefnu amrywiaeth o arddangosfeydd a digwyddiadau yn ystod y flwyddyn. Cymdeithas Menywod Cymru yn chwilio am unigolyn profiadol […]

Darllen Mwy

bloc   

Outline: Cynhelir yr ail achlysur stiwdios artistiaid agored blynyddol o Fedi’r 29 hyd Hydref y 14 2007. Yn dilyn llwyddiant ysgubol digwyddiadau`r llynedd trwy Gonwy ym Mai, mae Helfa Gelf yn ehangu i gynnwys Sir Ddinbych eleni. Y llynedd roedd amrywiaeth eang o waith celf weledol, yn cynnwys gwaith print, peintio, darlunio, cerflunwaith, ffotograffiaeth, cerameg […]

Darllen Mwy