bloc    April 18, 2011

Outline: PROSIECT EHANGU`R SAIL Swyddi Rhan-amser Dros Dro Rydym am benodi tri animateur a fydd yn helpu i ddatblygu`r Fforwm trwy ei gyfnod nesaf. Tair swydd ran-amser, y tair â 72 awr o waith dros dri mis, yn cryfhau rhwydwaith y Fforwm. Darperir hyfforddiant, cymorth a mentoriaid. Cliciwch yma i gael swydd-ddisgrifiad Cliciwch yma i […]

Darllen Mwy

bloc   

Outline: Amlinelliad o’r Digwyddiad Eisiau gwybod mwy am yr her o gynhyrchu ar gyfer darlledu gan Weithio heb Dâp? Digwyddiad un-niwrnod yn ymdrîn â: • Y Red Camera • Cynhyrchu ar Sail Ffeil • Storio ac Archifo • Astudiaethau achos go iawn gan Boomerang a Mwnci Yn ogystal, bydd cynrychiolwyr ac offer o’r gwneuthurwyr ar […]

Darllen Mwy

bloc   

Outline: CAERNARFON Dyddiad: 22ain o Fehefin 2010 Canolfan: Stiwdio 2, Y Galeri, Caernarfon CAERDYDDDyddiad: 24ain o Fehefin 2010Canolfan: Y Theatr, Canolfan yr Urdd, Bae Caerdydd Eisiau gwybod mwy am yr her o gynhyrchu ar gyfer darlledu gan Weithio heb Dâp? Digwyddiad un-niwrnod yn ymdrîn â:• Y Red Camera• Cynhyrchu ar Sail Ffeil• Storio ac Archifo• […]

Darllen Mwy

bloc   

Outline: Gyda cymaint o raglenni teledu’n cael eu creu yng Nghymru darganfyddwch sut i ymwthio fewn i’r farchnad cerddoriaeth cynhyrchu, y gwahaniaeth rhwng y mathau o gerddoriaeth ar gyfer teledu, pwy sy’n gwneud y dewis a sut gallwch elwa. Panel o’r diwydiant clywedol-gweledol yn esbonio’r farchnad ac ateb eich cwestiynau Lawnsio Lawlyfr Cerddoriaeth Cynhyrchu anhepgor […]

Darllen Mwy

bloc   

Date: 9 Gorffennaf 2009 Outline: Monkey Bar & Café yn Abertawe fydd y ganolfan fydd canolfan groesawu cyfarfod nesaf rhanddeiliaid Sefydliad Cerddoriaeth Gymreig (SCG) ´ cynulliad pwysig i unrhyw un sy`n gysylltiedig â`r diwydiant cerddoriaeth yng Nghymru. Yn ogystal â bod yn gyfle i ddarganfod ar ba brosiectau diwydiant-ganolog y mae SCG yn gweithio, bydd […]

Darllen Mwy

bloc   

Date: 27ain Mawrth 2008, 6.00pm ´ 8.00pm Outline: Bydd Lindsay yn sôn am ei phrofiadau’n dechrau ei Chwmni, workerANT o’r syniad gwreiddiol i’r lansio. Mae Lindsay’n disgrifio WorkerANT fel gwefan arloesol sy’n darparu cymuned fywiog a hunan-gynhaliol lle y gall pobl sy’n chwilio am waith hyblyg ryngweithio â’r rheiny sy’n chwilio am help. Mae gweithio […]

Darllen Mwy

bloc   

Date: Nos Iau 28ain Chwefror 2008, 6-8pm Outline: Mae Microsoft ar ganol rhaglen fawr o ryddhau cynnyrch: mae Visual Studio 2008 a Silverlight 1.0 eisoes yn darparu offer newydd i ddatblygwyr ac yn gynnar yn 2008, bydd Windows Vista SP1, SQL Server 2008 a Windows Server 2008 yn cael eu rhyddhau. Yn ddiweddarach yn y […]

Darllen Mwy

bloc   

Date: Nos Iau 22ain Chwefror 2007, 6.00pm ´ 8.00pm Outline: Mae prynwyr mawr yn defnyddio dulliau electronig o fasnachu fwy a mwy y dyddiau yma, gan ddefnyddio’r rhyngrwyd i anfon archebion, derbyn anfonebau a gwneud taliadau. Bydd Rhys yn trafod y cyfle a’r effaith ar gyflenwyr sydd wedi cael cais gan eu cwsmeriaid mwy i […]

Darllen Mwy

bloc   

Date: Dydd Mawrth 6ed Chwefror 2007, 6.00pm ´ 8.00pm Outline: Nid porwyr gwe yn unig yw Firefox a theulu porwyr Gecko, gallwch eu hymestyn i ddarparu swyddogaethau yn ôl eich dewis, a’u defnyddio fel llwyfannau ar gyfer adeiladu rhaglenni arunig. Yn ystod y cyflwyniad byddaf yn trafod anatomi peiriant Gecko a phorwr Firefox, estyniadau a […]

Darllen Mwy

bloc   

Date: Dydd Iau 25ain Ionawr 2007, 2pm tan 4pm Outline: Bydd y gweithdy yn cynnig i raglenwyr a datblygwyr meddalwedd, arweiniad i groesawu newid o ymarferion ad hoc i fethodoleg datblygu meddalwedd mwy ffurfiol ´ gyda chyn lleied o boen â phosibl. Bydd y gweithdy’n bwrw golwg dros Dduliau Agile, yn arbennig egwyddorion ac ymarferion […]

Darllen Mwy