bloc    April 18, 2011

Outline: Ni sy’ ‘ma eto, yn lancia’ i gyd, yn eich gwahodd i lansiad Arddangosfa’r Llyfr Comics ddydd Sadwrn yma’r 15fed o Fedi 2007 o 6-9 yr hwyr (amser Cymru) a does dim angen gadael y tŷ! Y LLYFR COMICS Dros hanner cant o artistiaid ac awduron yn dod at ei gilydd i greu llyfr […]

Darllen Mwy

bloc   

Outline: Mae Trosi yn cynnig gwasanaeth heb ei ail sydd wedi’i dargedu at y busnesau hynny sydd eisoes wedi’i sefydlu a’r entrepreneuriaid hynny sydd ar gychwyn ´ drwy ddatblygu cynnyrch newydd. Bydd Trosi yn cynnig dull proactif o weithio gyda’r sector breifat i –• adnabod• datblygu• gweithredunifer o gynhyrchion neu wasanaethau newydd. Fe ystyrir hefyd […]

Darllen Mwy