bloc    April 18, 2011

Outline: Cost: £50 TAW Mae`r digwyddiad hwn yn un o gyfres sydd i`w cynnal ar bwnc rheoli archifau cyfryngol yng Nghaerdydd. Bydd dau siaradwr ar y dydd – gydag un siaradwr yn canolbwyntio ar syniadaeth a dehongliad cyfreithiol o hawlfraint a hawliau perchnogion cyrff cynrychiolaeth h.y. • beth yw hawlfraint? • beth yw oes hawlfraint? […]

Darllen Mwy

bloc   

Outline: YN EISIAU ´ PEDWAR RHEOLWR ASED CYFRYNGOLWyt ti eisiau gweithio mewn archifau cyfryngol, mewn swydd sy’n amrywio bob dydd? CYNLLUN HYFFORDDI ATODIAD 8 WYTHNOS I 4 RHEOLWR ASED CYFRYNGOL. Mae CYFLE yn falch iawn o allu cyhoeddi ein bod yn recriwtio ar gyfer cynllun newydd sbon sydd â’r bwriad o hyfforddi pedwar Rheolwr Ased […]

Darllen Mwy

bloc   

Outline: CYNLLUN HYFFORDDI 6 MIS ADRAN GELF Os oes gennych chi angerdd am gelf a’ch bod yn edrych am ffordd o lansio’ch gyrfa mewn cynhyrchu drama, gallai’r cynllun hyfforddi hwn gynnig yr ateb Mae Cyfle yn chwilio am 4 unigolyn brwdfrydig i gymryd rhan yn y cynllun hyfforddi galwedigaethol, llawn amser dros 6 mis ar […]

Darllen Mwy

bloc   

Outline: Cynllun Cynhyrchu Aml-Blatfform i Grewyr Teledu Hyfforddiant ymarferol a dosbarthiadau meistr gan bobl broffesiynol o’r diwydiant. Cwrs dwys, ymarferol sy’n gyfle i suddo i’r Byd Aml-blatfform Mae Cyfle, yn chwilio am 8 unigolyn brwdfrydig i gymryd rhan yn y cwrs arloesol hwn, sydd yn cynnig Tystysgrif Ôl-Radd Ymarfer Proffesiynol yn y Diwydiannau Creadigol. Yn […]

Darllen Mwy

bloc   

Outline: Gweithdy Dylunio Cymru Hanfodion Brand 2 : datblygu ac atgyfnerthu eich brand ar-lein ac oddi ar-lein Yn gynyddol mae cwsmeriaid yn chwilio am gynhyrchion a gwasanaethau ar y rhyngrwyd. Mae cael brand yn ei gwneud hi`n haws i hyrwyddo eich busnes a chreu’r argraff iawn ar eich cwsmeriaid posibl. Nod y cyflwyniad dwyawr rhad […]

Darllen Mwy

bloc   

Outline: Gweithdy Dylunio Cymru Hanfodion Brand 1: cyflwyniad i frandio Er mwyn cyflawni eu llawn botensial, mae angen i bob cwmni gyflwyno eu hunain yn briodol i gwsmeriaid posibl, staff, cyflenwyr a buddsoddwyr. Mae Dylunio Cymru wedi datblygu gweithdai brandio a elwir yn Hanfodion Brand. Mae`r gweithdai wedi eu hanelu at gwmnïau cyn cychwyn a […]

Darllen Mwy