bloc    April 18, 2011

Outline: Mae Sefydliad Cerddoriaeth Gymreig a CardiffGeekGirl yn cynnal digwyddiad rhwydweithio i bobl yn y diwydiannau creadigol a digidol, sy’n gyfle i ferched greu cysylltiadau a chyfarfod a’u cyfoedion. Gwener 5 Mawrth 2010 10 Feet Tall, 11a-12 Stryd yr Eglwys Caerdydd CF10 1BG 5.30yh-7yh gyda miwsig byw acwstig i ddilyn. Am ddim. Coctels 2 am […]

Darllen Mwy

bloc   

Date: 7 Chwefror 2008 Outline: Mae ITWales yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau brecwast sy’n rhan o strategaeth ITWales ehangach i ddod รข chymunedau busnes ynghyd ar draws y sectorau academaidd a masnachol. Bydd y digwyddiad cyntaf yn cael ei gynnal ddydd Iau Chwefror 7fed yn Y Ganolfan Reolaeth yn Ysgol Fusnes Bangor, yn dechrau am […]

Darllen Mwy

bloc   

Date: 21 – 25 Mai 2007 Outline: Dyma raglen digwyddiadau Wythnos Busnes Gwynedd 21 – 25 Mai, 2007. Mae manylion am sut i archebu lle yn y digwyddiadau ar gael yn rhaglen Wythnos Busnes Gwynedd 2007 sydd yn cael ei dosbarthu i fusnesau ar hyd a lled y sir. Os nad ydych wedi derbyn copi […]

Darllen Mwy

bloc   

Outline: Cynhyrchiad newydd sbon gan yr artistiaid Ffrengig Gaelle Rouard ac Etienne Caire. Ynddo maen nhw`n ailosod darnau o ffilmiau o Gymru, Ffrainc a thros y byd ar ffilm 16mm tra bo`r athrylith troelli eRikm yn ailgymysgu gwahanol friwsion sain sinematig i greu trac sain newydd ar gyfer y gwaith. Dewch i weld Levox yn […]

Darllen Mwy

bloc   

Date: Hydref 1-8, 2006 Outline: Mae Blaengar yn fudiad ddi-elw a gafodd eu sefydlu gan grwpbychan o artistiaid sy`n dod i`r amlwg yn Abeystwyth gyda`r bwriad o redeg digwyddiadau ac arddangosfeydd i artistaid rhyng-ddisgyblaethol cyfoesol yng nghanolbarth Cymru. Interaction yw ein prosiect cyntaf, yn dangos perfformiad, cerflunwaith, fideo a celf osodol. Nid oes yna thema […]

Darllen Mwy