beth    July 11, 2011

Mae Bloc wedi comisiynu Kitchen Budapest i wireddu gwaith tir arbrofol, dros dro, seiliedig ar amser, mewn amgylchedd heriol ar arfordir Gorllewin Cymru, gan godi’r cwestiwn ‘beth sy’n digwydd i’r rhyngrwyd pan fydd yn cwrdd â’r arfordir?’ Mewn ymateb, yn ystod  cyfnod preswyl 3 diwrnod yn Sir Benfro, bydd Kitchen Budapest yn creu Prosiect Gwylwyr […]

Darllen Mwy

bloc    April 18, 2011

Outline: Perfformiadau yn ystod hanner tymor Pasg ( diwedd mis Ebrill) 2011.Dyddiad cau ´ Chwefror 22 2011. Mae arnom ni angen syniadau artistiaid, cerddorion, dawnswyr a pherfformwyr proffesiynol ar gyfer ein Pantomeim newydd sbon. Bydd Theatr Cynefin yn perfformio’r darn hwn mewn labyrinth rhyngweithiol yn un o goedwigoedd Gogledd Cymru. Bydd y perfformwyr yn mynd […]

Darllen Mwy

bloc   

Outline: Yn dilyn adolygiad o agwedd gyhoeddus canol dinas Bangor (ei strydoedd, llwybrau, mannau gwyrdd a llecynnau agored eraill sy’n agored i’r cyhoedd) a gomisiynwyd gan Gyngor Gwynedd ac a gyflawnwyd gan ymgynghorwyr dylunio Taylor Young lluniwyd strategaeth a chynllun ar gyfer gwelliannau i’r dyfodol. Mae Cyngor Gwynedd wedi gofyn i Safle gomisiynu artist i […]

Darllen Mwy