bloc    December 10, 2012

Mae Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru yn eich gwahodd i fynychu cynhadledd yn Neuadd y Sir, Trefynwy. Gorffennol Digidol 2013 Technolegau newydd ym meysydd treftadaeth, dehongli ac estyn-allan 20fed a 21ain Chwefror 2013 Neuadd y Sir, Trefynwy. MAE COFRESTRU NAWR AR AGOR Y themâu eleni yw ‘Setiau Data Digidol: Trin, Lledaenu ac Archifo’ a ‘Twristiaeth Treftadaeth’. […]

Darllen Mwy

bloc    April 18, 2011

Outline: Dewch i rwydweithio a meddylwyr blaengar, a gwrando ar siaradwyr o`r safon uchaf sy`n cynnwys – Dan Hon, SIX TO START; Justine Potter, SAVVY PRODUCTIONS; Tim Wright, Cynhyrchydd Croes-Blatfform; Sarah Clay, BBC VISION Pwy Ddylai Fynychu? – Unrhywun sy`n gweithio yn y diwydiannau cyfryngau creadigol. Dim ond £50 am y diwrnod gan gynnwys TAW […]

Darllen Mwy