bloc    April 18, 2011

Outline: Artistiaid Helfa Gelf yn Arddangos CYFLE Training searching for media creatives and writers CYFLE yn chwilio am bobl greadigol cyfryngol a `sgwennwyr Outline: NAWR YN DERBYN CEISIADAU DELTA DIGIDOL Un cynllun hyfforddi rhan-amser ´ dwy gainc Yn mynd â chi i’r lefel nesaf yn y diwydiannau cyfryngau creadigol ‘SGWENNWR AML-LWYFAN Os ydych chi’n ‘sgwennwr […]

Darllen Mwy

bloc   

Outline: Melanie Counsell wedi adeiladu enw da sylweddol dros bron i 20 mlynedd ar gyfer ei gosodiadau cerfluniol ac ymyriadau sy`n creu amgylcheddau seicolegol newydd drwy drin dwys o amser a gofod, pensaernïaeth a gwrthrych. Mae Melanie LUTECIA Counsell arddangosfa unigol gyntaf yn y DU am chwe blynedd. Ystod y cyfnod hwn Counsell Mae gwaith […]

Darllen Mwy

bloc   

Outline: Mae wastad lle i gyfathrebu ar y rhyngrwyd rhwng celfyddydau meddalwedd. Gall celf ddigidol fod yn rhan o fyd y gemau yn ogystal ag yn rhan o seicoleg, ymarfer a ffurfiau celf traddodiadol. Mae`n amser cyffrous ym myd meddalwedd a thechnoleg, i ddatblygwyr ac artistiaid fel ei gilydd. Mae Zachary De Santos yn aelod […]

Darllen Mwy

bloc   

Outline: Arddangosfa o waith gan Rebecca Gould Estynnwn wahoddiad i chi a`ch gwesteion i agoriad yr arddangosfa o waith gan Rebecca Gould, Nos Wener, 9 Gorffennaf am 6.30pm Agorir yr arddangosfa gan Anders Pleass, Head of Exhibitions, Oriel Mostyn Gallery. Gweinir diodydd. Bydd yr arddangosfa yn parhau tan 28 Awst 2010 www.rebeccagould.co.uk

Darllen Mwy

bloc   

Outline: Vision On Mae Ffotogallery yn cyflwyno tymor o arddangosfeydd, darlithiau a gweithdai yn archwilio defnydd creadigol o dechnoleg ddigidol yn Oriel Tŷ Turner, Penarth. Mewn cyfres o wythnosau ar wahanol themâu, nod y rhaglen Vision On fydd denu’r gymuned ehangach i gyfranogi mewn dathliad o bosibiliadau digidol drwy gyflwyniadau gan artistiaid, ymyriadau cyhoeddus, gosodweithiau […]

Darllen Mwy

bloc   

Outline: Arddangosfa ddethol o waith ym mhob cyfrwng ar thema ´Newid yn yr Hinsawdd” ar gyfer holl artistiaid / gwneuthurwyr yn y DU. Dyma un o’r materion cymdeithasol, economaidd a gwleidyddol mwyaf ein hoes ac mae’r arddangosfa hon yn rhoi llwyfan i artistiaid leisio eu barn ar y broblem fyd-eang hon. Gwobr: gwobr o £1,000 […]

Darllen Mwy

bloc   

Date: 23 Hydref 2007 Outline: Ymwelwch ag e-Fusnes i Gymru 07 yn Llandudno i gael gweld yn uniongyrchol sut y gall eich busnes ddod yn fwy cryf a phroffidiol drwy roi`r dechnoleg newydd ar waith i chi. Mae`r digwyddiad di-dâl hwn, wedi`i drefnu gan Lywodraeth Cynulliad Cymru, yn dwyn ynghyd arbenigwyr o`r sectorau cyhoeddus a […]

Darllen Mwy

bloc   

Outline: 27 Ebrill am 7 arddangosfa breifat . Dydd Llun hyd ddydd Iau 10- 7, Dydd Gwener 10 – 4.30

Darllen Mwy

bloc   

Outline: Mae Delweddaeth yn helpu pobl i ddeall data a phrosesau cymhleth. Mae ´Delweddaeth” yn golygu portreadu delweddau realistig neu hanfodol sy’n cynrychioli set data gwaelodol. Gall y set data a gynrychiolir fod yn gynnyrch mesuriadau corfforol y byd go-iawn, neu fe all fod yn gynnyrch model cyfrifiadol. Mae technolegau delweddu yn cryfhau gwybodaeth y […]

Darllen Mwy