bloc    December 10, 2012

Mae Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru yn eich gwahodd i fynychu cynhadledd yn Neuadd y Sir, Trefynwy. Gorffennol Digidol 2013 Technolegau newydd ym meysydd treftadaeth, dehongli ac estyn-allan 20fed a 21ain Chwefror 2013 Neuadd y Sir, Trefynwy. MAE COFRESTRU NAWR AR AGOR Y themâu eleni yw ‘Setiau Data Digidol: Trin, Lledaenu ac Archifo’ a ‘Twristiaeth Treftadaeth’. […]

Darllen Mwy

bloc    December 3, 2012

ARDDANGOSFA AGORED Yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Sir Ddinbych a’r Cyffiniau 2013 fe gynhelir arddangosfa aml-gyfrwng fawr a chroesewir ceisiadau ym mhob disgyblaeth, boed celfyddyd gain neu gelfyddyd gymhwysol (gan gynnwys y ddelwedd symudol neu gelfyddyd berfformans). DETHOLWYR Amanda Farr (Cyfarwyddwr Oriel Davies, Y Drenewydd), Laura Ford (Artist a Cherflunydd) Fennah Podschies (Curadur ac Ymgynghorydd Crefft) […]

Darllen Mwy

Nick    May 24, 2012

Cynorthwyydd Prosiectau Celfyddydol Datrys: Cynorthwyydd Prosiectau Celfyddydol £14,000 – £16,000 y flwyddyn pro rata yn dibynnu ar brofiad Cytundeb llawrydd 3-6 mis. Tri diwrnod yr wythnos gyda’r dyddiau a’r oriau gwaith i’w trafod. Yn gweithio o Lanrwst, gogledd Cymru. 

Mae cyfleoedd cyfartal yn egwyddor graidd gan Datrys Am fwy o wybodaeth ewch i:  http://datrys.org/job1_c.html Dyddiad Cau: […]

Darllen Mwy

beth    July 11, 2011

Mae Bloc wedi comisiynu Kitchen Budapest i wireddu gwaith tir arbrofol, dros dro, seiliedig ar amser, mewn amgylchedd heriol ar arfordir Gorllewin Cymru, gan godi’r cwestiwn ‘beth sy’n digwydd i’r rhyngrwyd pan fydd yn cwrdd â’r arfordir?’ Mewn ymateb, yn ystod  cyfnod preswyl 3 diwrnod yn Sir Benfro, bydd Kitchen Budapest yn creu Prosiect Gwylwyr […]

Darllen Mwy

bloc    April 18, 2011

Outline: Perfformiadau yn ystod hanner tymor Pasg ( diwedd mis Ebrill) 2011.Dyddiad cau ´ Chwefror 22 2011. Mae arnom ni angen syniadau artistiaid, cerddorion, dawnswyr a pherfformwyr proffesiynol ar gyfer ein Pantomeim newydd sbon. Bydd Theatr Cynefin yn perfformio’r darn hwn mewn labyrinth rhyngweithiol yn un o goedwigoedd Gogledd Cymru. Bydd y perfformwyr yn mynd […]

Darllen Mwy

bloc   

Outline: Artistiaid Helfa Gelf yn Arddangos CYFLE Training searching for media creatives and writers CYFLE yn chwilio am bobl greadigol cyfryngol a `sgwennwyr Outline: NAWR YN DERBYN CEISIADAU DELTA DIGIDOL Un cynllun hyfforddi rhan-amser ´ dwy gainc Yn mynd â chi i’r lefel nesaf yn y diwydiannau cyfryngau creadigol ‘SGWENNWR AML-LWYFAN Os ydych chi’n ‘sgwennwr […]

Darllen Mwy

bloc   

Outline: Melanie Counsell wedi adeiladu enw da sylweddol dros bron i 20 mlynedd ar gyfer ei gosodiadau cerfluniol ac ymyriadau sy`n creu amgylcheddau seicolegol newydd drwy drin dwys o amser a gofod, pensaernïaeth a gwrthrych. Mae Melanie LUTECIA Counsell arddangosfa unigol gyntaf yn y DU am chwe blynedd. Ystod y cyfnod hwn Counsell Mae gwaith […]

Darllen Mwy

bloc   

Outline: Mae wastad lle i gyfathrebu ar y rhyngrwyd rhwng celfyddydau meddalwedd. Gall celf ddigidol fod yn rhan o fyd y gemau yn ogystal ag yn rhan o seicoleg, ymarfer a ffurfiau celf traddodiadol. Mae`n amser cyffrous ym myd meddalwedd a thechnoleg, i ddatblygwyr ac artistiaid fel ei gilydd. Mae Zachary De Santos yn aelod […]

Darllen Mwy

bloc   

Outline: PROSIECT EHANGU`R SAIL Swyddi Rhan-amser Dros Dro Rydym am benodi tri animateur a fydd yn helpu i ddatblygu`r Fforwm trwy ei gyfnod nesaf. Tair swydd ran-amser, y tair â 72 awr o waith dros dri mis, yn cryfhau rhwydwaith y Fforwm. Darperir hyfforddiant, cymorth a mentoriaid. Cliciwch yma i gael swydd-ddisgrifiad Cliciwch yma i […]

Darllen Mwy

bloc   

Outline: Ar hyn o bryd mae Cyswllt Celf yn recriwtio Swyddog Datblygu’r Celfyddydau i ymuno â’r tîm staff. Cynigir y swydd am 21 awr yr wythnos, ar gyflog: £24,646 – £26,276 y.f. yn ddibynnol ar brofiad – pro rata (cyflog gwirioneddol: £13,988 – £14,913 y.f.). Bydd deiliad y swydd yn adrodd i Fwrdd Cyfarwyddwyr/Ymddiriedolwyr Cyswllt […]

Darllen Mwy