bloc // April 18, 2011

Wythnos Busnes Gwynedd 2007 ⁄⁄

Date: 21 – 25 Mai 2007

Outline:

Dyma raglen digwyddiadau Wythnos Busnes Gwynedd 21 – 25 Mai, 2007. Mae manylion am sut i archebu lle yn y digwyddiadau ar gael yn rhaglen Wythnos Busnes Gwynedd 2007 sydd yn cael ei dosbarthu i fusnesau ar hyd a lled y sir. Os nad ydych wedi derbyn copi o’r rhaglen neu am fwy o fanylion am Wythnos Busnes Gwynedd 2007, ffoniwch 01286 679390 os gwelwch yn dda, a gofyn am ymholiadau’r Wythnos Fusnes neu anfonwch e-bost at busnes@gwynedd.gov.uk mae’r rhaglen hefyd ar gael ar-lein ar: www.gwynedd.gov.uk/busnes

Rhaglen y Digwyddiadau:

DYDD LLUN 21 MAI:
8.30 am Brecwast Lansio – Caernarfon
10.00 am Canolfannau Croeso Sesiwn Cyfarfod a Chyfarch – Abermaw / Lanberis / Porthmadog
2.30 pm Rheolaeth Cysylltiadau â Chwsmeriaid (CRM) mewn Busnes – Bangor
5.30 pm Newid, Arloesi, Creu – Dolgellau
5.30 pm Sut I Elwa o Gynaliadwyedd – Llanberis
6.30 pm Ffau`r Dreigiau – Caernarfon

DYDD MAWRTH 22 MAI:
8.30 am A Oes Gwerth mewn Recriwtio Pobl Lleol fel Rheolwyr? – Caernarfon
2.00 pm Canolfannau Croeso Sesiwn Cyfarfod a Chyfarch – Caernarfon
5.30 pm Dilyniant Busnes – mae mwy iddo na TG! – Bangor
5.45 pm Noson Bachu Busnes – Dolgellau
6.30 pm Gwobr Busnes Dwyieithog – Llanystumdwy

DYDD MERCHER 23 MAI:
8.30 am Datblygu`r Economi Gwybodaeth – Bangor
9.00 am Effeithiolrwydd Amgylcheddol ac Adnoddau – Trawsfynydd
1.00 pm Beth am Siarad Dechrau Busnes – Bangor
2.00 pm Canolfannau Croeso Sesiwn Cyfarfod a Chyfarch – Bala
2.30 pm Rheoli Gwybodaeth, Dogfennau a chynnwys y We trwy bwyso botwm – Bangor
6.00 pm Dod at ein Gilydd – Gwynedd Ymarferwyr Technoleg Greadigol – Portmeirion

DYDD IAU 24 MAI:
9.00 am Newid, Arloesi, Creu – Pwllheli
10.00 am Geoscience Wales Ltd. – Bangor
10.00 am Cyflwyniad i Labelu Nwyddau – Portmeirion
1.00 pm Costio mewn Termau Syml – Bangor
2.00 pm Canolfannau Croeso Sesiwn Cyfarfod a Chyfarch – Pwllheli / Tywyn
6.30 pm Cinio Gala Gwobrau Busnes Gwynedd- Caernarfon

DYDD GWENER 25 MAI:
9.15 am Gweithdy Tendro i Fentrau Cymdeithasol – Caernarfon
10.00 am Gweithdy Cynllunio Marchnata – Caernarfon
2.00 pm Cymhorthfa i Fusnesau – Caernarfon
3.00 pm YmgynhoriadBiosffer Dyfi – Aberdyfi