You are browsing the archive for bloc.

Avatar of bloc

by bloc

Machynlleth Mini Maker Faire

8:58 am in Digwyddiad, Rhaglen bloc by bloc

Mae bloc yn falch o gyhoeddi fod y Ffair Gwneuthurwyr Bychan yn dod i galon Cymru wledig.
Cynhelir Ffair Gwneuthurwyr Bychan Machynlleth, unig Ffair Gwneuthurwyr Cymru, yn y Ganolfan Dechnoleg Amgen (CAT) ddydd Sadwrn 28ain o Fedi 2013 o 10am i 4pm, ac fe’i cyflwynir gan bloc.
Bwriad Ffair Gwneuthurwyr Bychan Machynlleth yw ysbrydoli a denu’r gwneuthurwyr, y cynhyrchwyr a’r technolegwyr gorau o bob cwr o Gymru ac ymhellach ac elwa ar y diwylliant DIY sy’n datblygu yng nghefn gwlad. Bydd nifer helaeth o stondinau llawn dyfeisiau ymarferol wedi’u lleoli yn adeilad hardd Sefydliad Cymru ar gyfer Addysg Gynaliadwy (WISE) yn CAT.

http://www.makerfairemachynlleth.com/

Noddwyd gan:

Ariannwyd gan:

Partneriaid:

Avatar of bloc

by bloc

Ffair Gwneuthurwyr Bychan Machynlleth: Galwad Swyddogol am Wneuthurwyr 2013

8:51 am in Digwyddiad, Rhaglen bloc by bloc

Mae bloc yn falch o gyhoeddi fod y Ffair Gwneuthurwyr Bychan yn dod i galon Cymru wledig ac mae ein Galwad am Wneuthurwyr ar agor.
Cynhelir Ffair Gwneuthurwyr Bychan Machynlleth yn y Ganolfan Dechnoleg Amgen (CAT) ddydd Sadwrn 28ain o Fedi 2013 o 10am i 4pm, ac fe’i cyflwynir gan bloc.
Bwriad Ffair Gwneuthurwyr Bychan Machynlleth yw ysbrydoli a denu’r gwneuthurwyr, cynhyrchwyr a thechnolegwyr gorau o bob cwr o Gymru a thu hwnt ac i elwa ar y diwylliant DIY sy’n datblygu yng nghefn gwlad. Bydd nifer helaeth o stondinau llawn dyfeisiau ymarferol wedi’u lleoli yn adeilad hardd Sefydliad Cymru ar gyfer Addysg Gynaliadwy (WISE).
Bydd y Ffair Gwneuthurwyr yn ffenestr siop i waith anhygoel gwneuthurwyr o bob cefndir ac oedran – unrhyw un sy’n cofleidio ysbryd DIY (neu gydweithio). Ffair Gwneuthurwyr Bychan Machynlleth yw’r unig Ffair Gwneuthurwyr yng Nghymru a gwahoddir Gwneuthurwyr i gyfranogi ynddi.

I gael rhagor o fanylion ac i lenwi ffurflen gais ar-lein ewch i http://www.makerfairemachynlleth.com/

Dyddiad cau Dydd Gwener 30 Awst 2013.

Image : Agnes, the knitting robot

Noddwyd gan:

Ariannwyd gan:

Partneriaid:

Avatar of bloc

by bloc

Gorffennol Digidol

1:38 pm in Beth syn digwydd ym myd bloc, chynhadledd by bloc

Mae Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru yn eich gwahodd i fynychu cynhadledd yn Neuadd y Sir, Trefynwy.

Gorffennol Digidol 2013

Technolegau newydd ym meysydd treftadaeth, dehongli ac estyn-allan

20fed a 21ain Chwefror 2013

Neuadd y Sir, Trefynwy.

MAE COFRESTRU NAWR AR AGOR

Y themâu eleni yw ‘Setiau Data Digidol: Trin, Lledaenu ac Archifo’ a ‘Twristiaeth Treftadaeth’.

Ymhlith y siaradwyr sydd wedi’u cadarnhau mae:

Justin Albert (Cyfarwyddwr yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yng Nghymru) – Anerchiad Agoriadol.

David Penberthy a Dr Kate Roberts (Cadw) – Teitl i’w gadarnhau

Mike Postons (3Deep Media) – Delweddu Arforol: prosiect Scapa Flow.

Matt Chilcott (Grŵp Budd Cymunedol CMC²) a Ray Howell (Canolfan De Cymru ar gyfer Ymchwil Hanesyddol a Rhyngddisgyblaethol) – Treftadaeth Ddigidol, Twristiaeth ac Ymchwil Hanesyddol.

Andrew Kerry Bedell (Ymgynghorwyr KB) – Ffonau Clyfar – ai dyma ddyfodol dehongli treftadaeth?

Dr Erik Champion (Prifysgol Aarhus) – A all y gorffennol ac a all hanes gael eu rhannu?

Gary Tuson (Archifdy Gwent) – Diogelu Digidol – Gwaith Cyngor Archifau a Chofnodion Cymru.

Greg Downing (Stiwdios XRes) – Ffotograffiaeth gigapicsel.

Cost cofrestru am y ddau ddiwrnod yw £55, gan gynnwys cinio a lluniaeth ar y ddau ddiwrnod.

Gan fod nifer y lleoedd yn gyfyngedig, fe’ch cynghorir i gofrestru’n gynnar

Cofrestrwch ar-lein:

http://www.rcahmw.gov.uk/HI/CYM/Ein+Gwasanaethau/Estyn-allan/

http://www.gorffennoldigidol2013.blogspot.co.uk/

Avatar of bloc

by bloc

GALW AM GEISIADAU

1:23 pm in Beth syn digwydd ym myd bloc, Cyfleoedd by bloc

ARDDANGOSFA AGORED

Yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Sir Ddinbych a’r Cyffiniau 2013 fe gynhelir arddangosfa aml-gyfrwng fawr a chroesewir ceisiadau ym mhob disgyblaeth, boed celfyddyd gain neu gelfyddyd gymhwysol (gan gynnwys y ddelwedd symudol neu gelfyddyd berfformans).

DETHOLWYR

Amanda Farr (Cyfarwyddwr Oriel Davies, Y Drenewydd), Laura Ford (Artist a Cherflunydd) Fennah Podschies (Curadur ac Ymgynghorydd Crefft)

Dyfernir anrhydeddau yn yr adrannau canlynol

CELFYDDYD GAIN
Y FEDAL AUR AM GELFYDDYD GAIN
Gwobr: Medal Aur am Gelfyddyd Gain (replica) a £5,000

CREFFT A DYLUNIO
Y FEDAL AUR AM GREFFT A DYLUNIO
Gwobr: Medal Aur am Grefft a Dylunio (replica) a £5,000

YSGOLORIAETH ARTIST IFANC
Ysgoloriaeth: £1,500

Robyn@eisteddfod.org.uk

Avatar of bloc

by bloc

Cydweithio Arlein & Crefftau Digidol

12:47 pm in Digwyddiad, Rhaglen bloc by bloc

Trafodaeth bloc y gogledd

Dydd Gwener 14eg o Ragfyr, 1-3yh

Ystafell B108, Prif Adeilad Prifysgol Glyndŵr, Campws Wrecsam, LL11 2AW

Bydd crefftwyr wedi comisiynu, Louise Christie, Wendy Leah Dawson, Peter Hathaway a Simon Proffitt ac arbenigwr yn y maes Dr Justin Marshall, yn trafod eu casgliadau ar ôl 3 mis o gydweithio arlein ac yng ngweithdy 3D Prifysgol Glyndŵr. Cyfle i drafod y manteision a’r cyfyngiadau.

DIGWYDDIAD AM DDIM

Avatar of bloc

by bloc

This is a new test post in welsh

8:40 am in Rhaglen bloc, Seminarau by bloc

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

 

Avatar of bloc

by bloc

Cynghanedd Poetry iApp

11:39 am in Prosiectau, Rhaglen bloc by bloc

Date: 31st March 2011
Time: 4pm
Venue: Creative Industries Building, Glyndŵr University, Plas Coch campus, Wrexham
Partner: Academi | www.academi.org
Partner: Glyndŵr University | www.glyndwr.ac.uk

Cynghanedd Poetry iApp is for professional poets and interested amateurs. It is both a rhyming dictionary and cynghanedd reference, exploring structures of cynghanedd poetry through a contemporary, intuitive digital interface.

Outline:

Developed by Eurig Salisbury, cynghanedd poet and Research Fellow at University of Wales, Aberystwyth, together with Dan Berry, illustrator, interactive designer and lecturer at Glyndŵr University and Jonathan Jones-Morris, programmer and technical director SURGERY-Digital Art Research, Porthmadog.

This launch of the alpha Cynghanedd Lite iApp is part of the a day of events at the Official Opening of the Creative Industries Building, Glyndwr University.

To book:

By invitation only – however the Cynghanedd iApp will feature in the `Create a Poetry App in a Day` workshop at the Creative Industries Building in May 2011

Avatar of bloc

by bloc

PUBLIC DEMANDS : BEACH BOY

11:39 am in Prosiectau, Rhaglen bloc by bloc

Date: 14 – 25 March 2011
Venue: An audience project by Jason Sweeney

An audience project by Jason Sweeney
Check out Jason`s latest performances online and provoke him with your demands!

Outline:

For 2 intensive weeks (14-25 March 2011) media artist/composer/performance maker (and coastal resident), Jason Sweeney will engage in an intensive creative stand-off and endurance test between himself and his audience.

Based at Jason’s beach house studio in the southern coastal region of South Australia, this project seeks to find ways to build a new online community/audience by soliciting online public submissions that activate him to undertake a series of daily documented performance tasks and then upload this material to a live central vlog-site.

Submit your demand online here:

http://publicdemandsproject.com/thebeachboy

Or email your response to: `Devise and document a 1 minute performance on southern coastline about…`to public@publicdemandsproject.com

Avatar of bloc

by bloc

Fishermen Friends Welsh

11:38 am in Prosiectau, Rhaglen bloc by bloc

Welsh Fishermen Friends is a blog based project by artist Ross Dalziel to document research into marine traffic observation for coastal Wales. A virtual bloc commission, it aims to reveal a hidden technical celebration of the coastline and the constant flow of shipping data that underpins the mechanisms of global trade and commerce.

Outline:

Outline:

Inspired by http://marinetraffic.com`>Marine Traffic, an academic, open, community-based project hosted by the Department of Product and Systems Design Engineering at the University of the Aegean, Greece.

`There is a poetry and technical joy to the flow of data and community underlying ship plotting and marine traffic observation. For me it recalls everything from the post war mass observation project, `The Science of Us` and the community of planespotting and the radio enthusiast. These people are essentially interested in observing systems for a range of agendas, some well defined, academic or working on self contained and personal logics.

Im interested in the history or archaeology of `the network` how older network systems like shortwave radio still work in parallel with contemporary GPS and radar to observe and manage the flow of goods and data. I like to think of these technical worlds as the invisible network akin to an invisible literature; they seem disconnected to the social or cultural world but I`d argue they have considerable impact there.

Once you get the ship spotting bug its easy to get lost in the myriad journeys across the planet passing by our own local well known places.`

Ross Dalziel
http://cheapjack.org.uk
http://fishermenfriends.tumblr.com

Avatar of bloc

by bloc

Cais am artistiaid a pherfformwyr: ECO PANTO

4:20 pm in Beth syn digwydd ym myd bloc, Comisiwn by bloc

Outline:

Perfformiadau yn ystod hanner tymor Pasg ( diwedd mis Ebrill) 2011.
Dyddiad cau ´ Chwefror 22 2011.

Mae arnom ni angen syniadau artistiaid, cerddorion, dawnswyr a pherfformwyr proffesiynol ar gyfer ein Pantomeim newydd sbon.

Bydd Theatr Cynefin yn perfformio’r darn hwn mewn labyrinth rhyngweithiol yn un o goedwigoedd Gogledd Cymru. Bydd y perfformwyr yn mynd i’r afael â’r dirwasgiad ac effaith amgylcheddol ein diwylliant materol ´ drwy gyfrwng pantomeim!

Mae arnom ni angen eich syniadau ar gyfer gosodiadau neu berfformiadau rhyngweithiol newydd sy’n ymateb i’r themâu yn y canllawiau.
Bydd yr artistiaid yn derbyn cyfran o elw’r swyddfa docynnau.
Yn ogystal rydym yn gofyn i’r artistiaid ddarllen ein canllawiau ac ymweld â’r safle os ydi hynny’n bosib.

Cysylltwch â Megan am mwy o wybodaeth a canllawiau.
Hefyd e-bosito eich cais i Megan
megb1978@hotmail.com

Mae’r prosiect yma wedi derbyn cefnogaeth gan Gyngor y Celfyddydau a Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy.